onsdag, augusti 02, 2006

nallebjörnes dagbok

hejsan det är jag som är nallebjörne jag har vart i fjällen med embryo okcså hans kompis sverkcer det nallesäjer jag nu yo här kommrer en liten berättlelse från en liten nallebjörne fråm en liten tid i fjällen

dag ett jag låg mest i bottnen va ryggsäkcen okcså kändre en lukct av någnonting som läkcte det säjer jag nu yo

dag två det som läkcte var embryos termos det var varm chokclad hela alltning var fullt av det embryo vrålrade: varför finskc fjällen för det undrar jag nu yo okcså kastrade han hela ryggsäkcen i älven det var odödligt onödigt eftrersom allan klädrer allan mat

dag tre i arvidsjaur på besök hos någera som sverkcers farra avlägset kändre avlägset via jobbret man undrar vad han jobbrar med eftrersom dom här grillar inte nallebjörnar det säjer jag nu yo dom grillar knölpåker

den som förlorade fikc grå ut en stund okcså kom tillbakcs med bulror i huvududet det var mest sverkcer

dag fyra vi liftrar söderut fort som attan

dag fem vi hamnrar i trubblel med passkontorollanten på gränsen till norgje eftrersom vi liftrar med norskca friluftsdårar eftrersom eu inte eu vem är vem vem vet inte jag jag är bara en nallebjörne svenskc med tyskct påbrå eftrersom jag är sydd där

dag sex vi ringngrer sverkcers farra okcså får en rejäl vi får sovra i skogen utanfrör ett dass eftrersom både embryo okcså sverkcer menrar att det är i alla fall ett hus men man kan inte sovra inne i ett uthus eftrersom lukcten

dag sju vi ringngrer sverkcers farra igjen okcså får en rejäl igjen med till slut säjer han ta tåget då så ringrer jag essj det säjer jag nu yo

dag åtta änteligen hemma igjen det bästa var att vi inte träffrade någera verkeliga björnrar eftrersom jag är osäkrer på dialektcen okcså embryo hade blivit besviken om jag inte kundre språkret ordenteligt

dag nio vi berättrar om våra äventryr embryo okcså särskilt sverkcer visrar bulorna för allihopa okcså jag berättrar för mysko om allt okcså nu är äventyret slut för den här gångngen det är kul att man finskc det nallesäjer jag nu yo