fredag, augusti 11, 2006

att grå vidare i lifvet

det sogerligast okcså vakcraste slutet på alltning är i winnie the pooh

att puh får ett pennskrin okcså sen grår nasse okcså puh vidrare in i nästa bok okcså i nästa bok finskc tiger med okcså så är det skuttrigt en strund till men sen till slut är det slut

vad än disney säjer dom tjuvrarna av allmänt gods

okcså när det till slut är slut säjer christoffer robin till puh i en mykcet allevarlig strund: jag får inte hållra på längre att göra ingngenting

aldrig mera det undrar jag nu undrar nalle puh yo

nej inte så ofta säjer christoffer robin inte så ofta man får inte det

okcså det bästa kommrer sen: att puh säjer jaså

okcså han säjer det uppmuntrande jaså säjer han uppmuntrande

eftrersom att muntra upp är det finaste finaste man kan göran i den här världnen muntra upp varjeandra

okcså sen grår dom puh okcså christoffer robin: vart som helst

till slut måste man grå vidare vart som helst det säjer jag nu yo

men en litnen pojkce okcså hans nallebjörne kommrer vad som än händrer alltid att leka på den förtrollade plattsen högst uppe i skogen

det säjer jag nu

yo