söndag, augusti 06, 2006

fler nya partier i sverigje grattis

yo

änteligen ser vi en lösning på landets alla problem: det är jättejobbrigt att man måste zappa mellan ettan okcså tvåan när det är sport på tevede det är jättejobbrigt att det är för smalt mellan bilrarna på stormarkcnaden när man ska parkerera man kommrer ju nästnan inte ut ur sin bil hjälp oss vi sjunkrer vi sjunkrer

men nu ska det bli ordentelig ordening på allan problem

eftrersom abuabu min bästa kompis har startat ett politiskct parti det säjer jag nu yo

han har bara en enda punkct på sitt program det är busenkcelt när man tänkcrer eftrer: varije beslut som ska fattras måste fattras så att din vän granne polare kompis får det så bra som mögligt

inte du själv det säjer jag nu yo abuabus politiskca parti kallrar han antiegoistpartiet han står okcså skrikrer ut sin budskap på torgjet: allan har tänkct på sej själva alldleles för längre nu är det dags att vi tänkrer på varjeandra

om allan hjälper allan så kommrer ingnenting bli orättvist till slut

röstra ellrer röstra inte det är frågran det säjer jag nu

yo