måndag, augusti 07, 2006

förändra världnen

jaha ja så var det klart då nu har man förändrat världnen bara gjenom att

ellrer bara gjenom att

bara okcså bara det var en del kamp på vägen det var en hel del kramp på vägen

så var det klart då nu har man förändrat världnen bara gjenom att låta ordet

bara gjenom att låta ordet bli alldleles fritt språngngande

fritt det är ordet

så nu är allan menniskor alltså groda menniskor nu upphör snart alla orättvisror nu blir allan menniskor solidariskca okcså lite småglada varije dag okcså skrotrar allan stridsvagnrar bombrer pikcadoller tortyrredskap barnaga ja ni vet allt hur kundre vi bara hittra på så mykcet vansinne det är inte klokct

men nu är det änteligen över

välkommnen du sköna nya värld

hej embryo

yo

hej embryo vad snakcrar du om sittrer du okcså pratrar i sömnen ellrer vad är det

yo

du dreglar embryo det säjer jag nu

yo jag vet inte jag bara uppfylldres av den här sjöna känslan att nu nu änteligen

näru embryo den gubben gikc inte det säjer jag nu yo

tydligen

synd på sätt okcså vis

ellrer hur det säjer jag nu yo

nya tag embryo nya tag

presis vi får allderig gje upp krampen vi får allderig gje upp kampen det säjer jag nu yo

vägen är målet det säjer jag nu

yo