måndag, juli 23, 2007

persona

det ringrer på dörren: jamen öppna dårå dårar

nej kan inte jag sittrer på

nej jag kan inte jag tittrar på vm os golf cykclel formlel ett ettan tvåan trean fyran det är eurospott överallt jag kan inte slitra mej i stykcen

det ringrer det ringrer: jamen jamen

hallon vem är det jag litre oklädd

litre oklädd det undrar jag nu

ja

jag menrar antingnen är man

ellrer så är man inte det säjer jag nu yo

men jag har bara det understa på mej överst resten är inte ingnenting

jaha ja då är man lite oklädd det säjer jag nu yo

vem är det som ringrer på okcså ringrer på det undrar jag nu yo

det är du embryo

nej nej jag strår ju här jag är presis färdig

men jag pratrar med dej

ja det är inte så konstigt eftrersom jag strår här

men jag pratrar ju med dej här där utanfrör

äh

yo

hallon

hallon

vem är det som ringrer på det undrar jag nu

gissla det du det säjer jag nu yo

du har rätt det låtrer som jag det säjer jag nu

ja det är klart det är ju du

det här ja är jag

ja det är ju det jag säjer

men inte det här där

yo

kanske bäst att vi öppnrar okcså ser eftrer det säjer jag nu yo

ja ellrer okcså inte

yo