onsdag, juli 04, 2007

några mord på vägen 5

somrardekcare avsnutt 5: reklamsnutt

mitt i dekcaren några reklamflimmrer som man rednan har glömt bort: tvål öl blöjor flingror nej vad vi behövrer är en biljakct en flygstrid en eldstrid skott som smällrer i ödseliga grändrer ett ufo som landrar i trädgården okcså en massa marsipaner som klättrar ut okcså

embryo embryo

yo

du somnadre mitt i dekcaren

ah typiskct somrardekcare det säjer jag nu yo