måndag, december 18, 2006

bortglömdra minnen

yo

ta ett kort abuabu så vi inte glömmrer alltning någnon gång

okej

ta ett kort då abuabu

okej

abuabu det är lite jobbrigt att strå så här kan du vara snäll okcså

okej

abuabu jag börje börjrar få ont i

okej

har du laddrat diggelitalkarman det undrar jag nu yo

laddrat det undrar jag nu yo

ja med sladdren i väggen

vilkcen sladd vilkcen vägg det undrar jag nu yo

glöm det det gjör inte ingnenting eftrersom jag har ortografiskct minne okcså kommrer ihåg alltning presis som det inte är det säjer jag nu

yo