torsdag, december 17, 2009

kulturarv

bra: "Författarförbundet och Förläggareföreningen ska nu lösa de upphovsrättsliga frågorna med rättighetshavare och producenter. KB ska ansvara för digitalisering av materialet och sätta upp den portal där böckerna görs tillgängliga. För att satsningen sedan ska utökas krävs dock ytterligare ekonomiska resurser, enligt KB."

Bra att ordentliga överenskommelser kommer till stånd mellan seriösa parter; det är det enda sättet att motverka ett sönderdigitaliserat och nedskräpat och urvattnat kulturarv. Värna upphovsmännen och deras rättigheter - till både sitt verk och sin inkomst - och se samtidigt till att tillgängliggöra litteraturen, det är den sansade och vitala vägen att gå.

dåligt: "Sverige borde införa ett standardförfarande genom vilket upphovsmän kan välja att frivilligt korta ned eller avskaffa sin upphovsrätt."

Dels är alltihop ett missförstånd. Upphovsrätten innebär just att man som upphovsman har rätt att med sitt verk göra vad man själv vill: distribuera gratis, sälja, bränna, deleta. Dels är det så typiskt att det - alltid - är upphovsmännen som ska antingen stryka på foten, pungslås eller ge upp sina rättigheter. Det är hela tiden enklast att slå mot dem som är mest skyddslösa och den minsta gruppen: de som skapar är alltid underst i denna upp och nedvända pyramid.

Så länge inga andra metoder fungerar, är det av yttersta vikt att upphovsrätten både respekteras, stärks och värnas. Både på nätet och ute i snålblåsten och snöstormen på alla kulturella arenor.