torsdag, juni 10, 2010

embryo

Man är slav under sig själv sitt uttrycksmedel sin värld sitt universum det embryo av skärvor och ljus

ur vilket allt emanerar