måndag, maj 19, 2014

molnfartyg

blodfläckarna som växer över bergets ryggrad av molnfartyg

Ur Hord


 
 
                                                 Foto: Magnus Carlbring 2014