måndag, juli 06, 2015

noder

äggformade tillkortakommanden bärs bortåt i benmjölssäckar

och slipas av det metanexplosiva vattnet som antänds i solen

de nobla bergsgorillorna möter eldhavet och vattenmassorna

med en likgiltig blick och vänder sig sedan inåt i sin fromhet

ligg stilla och lyssna till din älskades andhämtning som omger

katastrofens två noder: tillfället innan och tillfället efter slutet

                                                                        Ur Hord (2012)