torsdag, december 08, 2016

jag vill skriva

jag vill skriva lågt
jag vill skriva alldeles ensam
jag vill skriva det finns ingenting
i den här diktraden av värde
mer än dess tomhet
som inte är tomhet: begriper du
jag begriper det inte men det är
textens askes: töm varje ord
på innehåll eller tårar eller jag
vet inte det är som kött
som går sönder när orden
är det här


Foto: Magnus Carlbring 2016