måndag, december 18, 2017

i dikten sjunger jag

I rymden kan ingen höra dig skrika. I Sverige talar man svenska. I poesin bryts språket upp Och du blir fri I dikten sjunger jag
på versmått dolda i radbrytningens flik Sant är att makt innebär makt över språk: läs mycket skriv mycket.
Foto Magnus Carlbring 2017