måndag, september 24, 2018

#klimatval2018

Idag öppnar Sveriges riksdag. Den första punkten på dagordningen är de alarmerande klimatförändringarna. Tillsammans kommer de duktiga och handlingskraftiga och solidaritetsmedvetna politikerna att bilda en klimatministär som ska arbeta för att först och främst sänka koldioxidutsläppen; de måste halveras den kommande mandatperioden, så det är av yttersta vikt att allt fokus i politiken läggs på detta. Klimatarbetet kommer att prägla allt arbete framöver. Vi har ju en värld att rädda. Varje diskussion. Varje utredning. Varje beslut. Varje åtgärd. Varje handling kommer att sätta klimatet i fokus. Det kommer att bli spännande; vi är ju alla medagerande, det handlar om allas vår framtid. Hela biosfären - vår och alla våra medvarelsers livsmiljö - är hotad. Men nu sker förändringsarbetet. Eller hur?

Foto Magnus Carlbring 2018