fredag, december 07, 2018

tydligheten

Åh de här internetdiskussionerna. Åh de här klimatförnekarna. Åh de här som tvekar. Kan det verkligen vara så allvarligt. Det spelar väl ingen roll vad vi gör. Vad jag gör. Man måste ju leva i nuet. Vi kan inte bara tänka på det som kommer sedan, då blir vi ju tokiga. Nej vi blir inte tokiga. Nej vi kan inte leva bara här och nu. Det finns en dåtid då allt det här skedde, och det finns en framtid som får ta konsekvenserna av vad som skett och vad som sker. Det är just genom att uteslutande leva här och nu - utan historiskt minne och utan framförhållning - som människan har satt sig i den här sitsen. Det tog 150 år av utsläpp av växthusgaser för att styra om jordens klimat. Det är vår skyldighet - inför kommande generationer inför oss själva inför allt annat levande på jorden - att ställa det till rätta så gott vi någonsin kan. Tydligare: att leva här och nu är att agera, för allt det kommande för allt som finns för allt som en gång varit. Den där rörliga fläcken på kartan, på tidsdiagrammet, det är du.

Hur säger man till ett barn "lev här och nu", när den globala uppvärmningen helt kan ha kastat om deras livsmiljö om bara några decennier.

Sluta flyga. Ställ bilen. Ändra konsumtionsvanor. Demonstrera. Påverka marknad och politiker med konsumentmakt och opinionsbildning.
Alla kan inte göra allt. Men alla kan göra något. Och vi kan inte lämna över det här till barnen.

Foto Magnus Carlbring 2018