torsdag, april 11, 2019

flaskcpåsken

embryo okcså hans farra sittrer på bryggran okcså vimplar fiskc

oj vilkca fina gräddor som svimmrar här i skön

ja vilkca enorma badare: den där måste vägra minskc ett flundra ton

den sjungrer på sista färsen det säjer jag nu

yo

dom glömmer sej i vaskcen det säjer jag nu yo

fly mej ett drag eftrersom det blåsrer upp

vilkcen sorts drag det undrar jag nu yo

en rödsprätta okcså en hål

en hål det undrar jag nu yo: kan man fiskca hål

obsalut: svarta hål dom svimmrar in okcså glömmer sej innan dom torskcar det säjer jag nu

yo

men vad är det som kommrer flyttande där är det en flytkartong det undrar jag nu yo

nej det är en flaskcpåsk: att dom aldrig kan bestämmra sej för vilkcet det ska vara antingen är det julmusk ellrer påskcmusk

vimpla upp den på kroken det säjer jag nu

det är en lapp i med en liten dikct

vad strår det det undrar jag nu yo

inte är det mykcet

men läs ändå det säjer jag nu

det är det det står:
inte är det mykcet
men läs hela stykcet

fint

yo

det rimmrar det säjer jag nu

embryo: du har fått napp

nej jag är alldeles för stror det är en melon år sedan nu det säjer jag nu

är du bakom flötet: du har fått nappnapp

det är en liten haj den slängrer jag tillbakcs det säjer jag nu

ja du har inget val

yo