fredag, september 20, 2019

vi vet redan allt

Man kan skylla alltihop på kapitalismen. Man kan skylla alltihop på industrialismen. Man kan skylla alltihop på jakten på ständig tillväxt, på människans behov och lust att ständigt utveckla, förflytta positioner, bygga nytt, vidga territorier, klättra högre. Man kan skylla på massrörelsers enögdhet och på individens girighet. Skyll gärna på mig. Jag är en del av detta. Ta ansvar själv. Du är en del av detta. Vi kan skylla på gårdagen. Vi kan skylla på kineserna och amerikanerna och på befolkningsökningen och vi kan skylla på vår ofullkomlighet och vi kan absolut skylla på oljeindustrin och den stenrika lobbyverksamhet som plöjt ner miljarder dollar i klimatförnekandet. Vi kan skylla på okunskap och enfald och på rädsla och motvilja och på egoism och på oförstånd och kanske rentutav på elakhet gentemot de som redan drabbas hårt. Vi kan skylla på de som har mer och på de som inget har alls och vi kan skylla på dem som strävar hänsynslöst efter ännu mer och vi kan skylla på dem som röstar på dem som inte bryr sig om annat än sin egen lilla provins och sitt eget lilla nu i sin egen lilla vrå och vi kan skylla på vår granne och dennes vräkiga bil och långväga semestrar och vi kan skylla på vad vi äter och vad vi klär oss i och vad vi handlar och hur vi förflyttar oss och hur vi producerar allt vi behöver – och inte behöver – och vi kan skylla på kolonialismen och på nykolonialismen och på glömskan … ja på människans korta minne och osvikliga förmåga att glömma snabbt för att kunna gå vidare kan vi definitivt skylla mycket. Men det där är också vår styrka: att överleva svårigheter och umbäranden och bygga nytt och kunna gå vidare. Vi kan väl inte skylla på våra styrkor. Eller så kan vi det: balansakten mellan att välta omkull alltihop och hålla det upprätt är inte alltid lätt. Men det kan vi inte skylla på. Vi har ingenting att skylla på. Vi vet allt. Vi har vetenskapen i ryggen och framtiden framför oss och det finns bara en enda sak vi kan och måste göra. Lösa det här. Vi måste sluta bränna fossila bränslen. Vi måste stoppa människans utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Vi måste bygga ett hållbart samhälle där kretsloppstanken och den cirkulära ekonomin regerar. Vi måste inte riva upp allt och begå fullständig revolution, men vi måste börja om på nytt från där vi står nu. Eftersom annars är framtiden inte bara oviss (det är den ju alltid), utan körd i botten. Och det måste vi skylla oss själva för.