fredag, mars 14, 2014

trabantdikt

min bil kör genom drömmarna
i anonym kostym och sotade glas

någonstans i himlens vilda hav
parkerar jag min motorlängtan

och kliver ut i en hemlig stad
vägarna bakom oss är sorgset grå

men himlen, och himlens poesi
är svindlande hög, metalliskt blå

i nedsuttet säte av östtysk nylon
skriver jag min roadmoviedikt

den hugger lika starkt och sant
som däcken river på min gamla
                                    trabant


hommage à la genre lyrisme de la voiture