torsdag, juni 25, 2015

samhälle

Hur bygger man ett samhälle. För vem. De värnlösa. De som inte tar sig upp. De som inte syns. De som gör vad de kan för att ta sig fram, men det går inte. För de som de starka kallar 'de svaga'. För de som inte hör hemma här. För de som har rätt att vara hemma här. För de som är längst nere, för de som har en röst som inte hörs. För rösten. Det finns inga floskler, det finns bara altruism, medkänsla, givmildhet, rättvisa. Det finns bara en slags text som verkligen river: den uppriktiga. För de utdömda. Hopplösa. För att hoppet är meningslöst. Det är bara den utsträckta handen som syns. Gemenskapen. Hjälp.
 

 
Foto: Magnus Carlbring 2015