torsdag, juni 04, 2015

självporträtt

Alla bilder är självporträtt. Varje kameravinkel är ett ställningstagande. Allt är politik. Dikt är fixerad frånvaro: läs alltid det som inte står i texten. Påståenden kan antingen vara faktagrundade eller komma ur intuitionen, eller - varför inte? - galenskapen. Vi lever vid det yttersta. Klimatet är hotat. Uppgivelsen är inte total, men förödande. I det iskalla vattnet samlas tankarna som ett stim förädlade fiskar som har lyckats rymma ur den stora mörka bassängen. Kroppar är ord. Ord är bilder. Alla bilder är självporträtt. Vad skriver Ekelöf: Det är inte konstverket man gör / Det är sig själv. Det är ju så. Det här är havet. Det är sig själv. Jag tar en bild av det. Vi måste rädda oss själva. Och havet. Det stiger upp i oss som en väldig oro.

 
Foto: Magnus Carlbring 2015