tisdag, januari 15, 2019

det här är min kommentar

Poesin är det första och det sista språket. Dikten är alltid kvar därute. Ser du den. Ser du hur havet sköljer över dikten och den är alltid kvar därute. Ser du dikten. Ser du att den är orörlig och att allt rör sig över och under dikten. Att dikten är kvar därute. Ser du det alltid. När du är tyst, hör du dikten. I flödet står dikten alldeles stilla. Det finns ingen egentlig mening med någonting. I flödet står dikten stilla. Det finns ingen dikt med någon egentlig mening. Det finns någonting i dikten. Den står stilla. I dikten står flödet alldeles stilla. Det är här. Du står stilla nu.


Foto Magnus Carlbring 2019