fredag, januari 18, 2019

kärnan

Jaget är det minst intressanta subjektet i en objektifierad värld. Varje bild du tar är ett självporträtt. Varje uppdatering är en flyktväg. Varje litet spår som du lämnar, lyfts som en flik av sorg, och där under syns du. Och mysterierna. Och en horisont som darrar när du rör vid den. Vi kan inte byta verkligheter, vi kan bara - som sparvarna som svärmar i granruskan efter talgbollen - försöka nå kärnan av kärnan. Och när vi tuggar på den knastrar det hårt.


Foto Magnus Carlbring 2019