onsdag, maj 15, 2019

antropocen

Det här är antropocen. Människans epok. Oljeåldern. Sedan industrialismens början har vi höjt koldioxidhalten i atmosfären från 280 ppm till över 415 ppm, genom att bränna olja och kol. Det är den högsta halten på 3 miljoner år. Och ökningen går rasande fort. I 10 000 år låg halten på jämna 280 ppm; det var under den epoken mänskligheten tog över världen. Nu har det gått snett. Värmen stiger på grund av våra utsläpp. Det tog 150 år. Biosfären, vår egen livsmiljö, är i omedelbar fara. Vi måste sluta bränna fossila bränslen. Nu.

Foto Magnus Carlbring