måndag, februari 19, 2007

obs vikctigt

yo

man hängrer nere vid dvdebutikcen okcså ibland köprer man lite godis det är allt som händrer

ibland kör det förbi en snygg bil ibland kommrer det någera tjejer okcså snakcrar lite vi snakcrar om dvdeflimmrer ibland hyr vi en

mest händrer inte ingngenting det är själva livet bara som händrer

det snörar

det töar

solen kommrer fram okså det är februari mars ibland cykclar man okcså badrar ibland är det semestrer

det händrer att man svamlas ett gängng okcså beställrer hem pizza ellrer inte

på nyhetrerna: irakvansinnret klimatvansinnret det är som om menniskan allderig får en lugngn strund

fast jo: man hängrer nere vid dvdebutikcen okcså ibland köprere man lite godis det är allt som händrer

det säjer jag nu yo