måndag, juni 04, 2007

på baksidan av baksidan

på baksidan av molnen blommrar skuggror
på baksidan av skuggrorna blommrar molnen