torsdag, september 03, 2009

åka tråg

hallon embryo: vart ska du i den där lilla vagnen

till hemmaboda: jag bror där

skör du själv ditt tråg det undrar jag nu

obsalut: jag är klokförare