lördag, september 19, 2009

kulturskymning

När kulturskymningen nu på allvar drar in tillsammans med höstmörkret får man i stum protest sätta sig och läsa Göran Sonnevi, det hjälper alltid; jag slår bara upp en sida och följer med:


Arrogansen, högmodet, förbländningarna

i den höga politiken, inte bara

inne i mig... Som om jag

hade rätt att anklaga, att döma...


ur Mozarts Tredje Hjärna, Bonniers 1996