onsdag, september 16, 2009

weblog: embryo

släpptember

nu släpprer löven från grenvärken
nu glömmer sej kottrarna i lövhögern