onsdag, oktober 15, 2008

att bloggra

hallon embryo: vad gör du det undrar jag nu

jag klipper upp ett stort hål i verklighetens väv och sedan stickar jag ut mitt huvud genom det

jaharu: vad är det på andra sidan

åh: den andra verkligheten

jaharu

den är exakt precis likadan på pricken den här

jaharu

men allting går en halv halv sekund efter efter

jaharu: vad händer där borta exakt precis nu för en halv halv sekund sedan det undrar jag nu

åh: samma sak som för en halv halv sekund sedan sedan

jaharu

allt står stilla men rör sej det säjer jag nu: gentagelser upprepning ord som kommer tillbaks tillbaks

yo

yo