onsdag, november 18, 2015

poesin


      Poesin är inte alltid
      så stark. Men den är alltid
      en motkraft.


Foto: Magnus Carlbring 2015