måndag, november 30, 2015

en fågel

Jag ska från nu
aldrig ändra i en dikt
Allt som skrivs
är omedelbart
och omisskännligt
En fågel som lyfter


Foto: Magnus Carlbring 2015