torsdag, november 19, 2015

utsikten från mitt hjärta

Utsikten från mitt hjärta. Dikten skriver sig
rakt igenom nattljuset. Eller tvärtom. Natten
skriver sig ut ur hjärtat. Det som inte känns,
känns inte. Jag fotograferar texten som drar
igenom texten. Orden är fria och sönder.

Foto: Magnus Carlbring 2015