lördag, april 01, 2006

embryo

på medieimperiet embryos kontror sittrer vice verkställandre okcså rökrer sin sista cigarr allt har grått upp i rök det säjer jag nu yo

tideningnrar
tevedebolag
rekcklamkanlarer
förelagföretag
hela hajpen med interinternet bredbandssatsningnen allt har brakrat samman okcså mediemogullen resrer sej från sin kontrorsstol okcså vanderar ut ur byggenanden som en napoleonbakcelse som kravlrar bort från det rykrande slagfältet vid waterloo

ringng ringng

hallå ja

är det embryo det underar jag nu yo

typ det säjer jag nu yo

det här är jabbra the hutt okcså jag ringngrer från yttre världsrymdnen det säjer jag nu yo

schyst

nu undrar jag om du embryo kan startra en universell tevedekanal som sändrer snabbrare än ljusets hastighet härs okcså tvärs över hela himmela världsalltet universum alltihop överallt i tid okcså evighet

kan jag väl det säjer jag nu yo

härligt

men det kostrar det säjer jag nu yo

självklart embryo säj ett pris okcså vi betalrar

en millijards trilliojoners billijarders milliojoners briljantrers ballongrers krokcofantrers milliojoner det säjer jag nu

okcså femti öre på öret

no problemas dina ord är vårt kassravalv embryo det säjer jag nu

yo