fredag, april 21, 2006

vår vår

yo

det märkcs lite på morran

eftrersom nu ska gardinrerna ner okcså morran ska ner i tvättstugan jämt okcså ständigt okcså alltning ska ner i maskinen okcså upp igjen okcså ner igjen okcså upp igen okcså embryo nu får du fakctiskct ta okcså grå okcså klippra dej du ser ju ut som en gammlal toffla i huvudududet det säjer jag nu

yo

okcså det märkcs lite på farran eftrersom han säjer att nu börjar säsongngen på allvar okcså det hjäller att ha koll på alla lagren: dif aik hif mff buf bluff piff puff hela huset översvämmras av tipsbilagror det säjer jag nu

okcså det märkcs lite på mysko eftresrsom det växser ut någnonting exstra på huvudududet som en antenn morran säjer att det är parningngstidrer för sådnana där små djur

men jag vet inte jag han verkcar mest förvirrad okcså har han ätrit för mykcet påskcgodis det säjer jag nu yo

motion det är vad mysko behövrer okcså solljus solljus

vi får ta med honom till skogen okcså jagra pusselago det säjer jag nu

yo