måndag, april 03, 2006

war

middag i himmelen det säjer jag nu yo det är söndag okcså brollan fred okcså morran okcså farran okcså embryo vi ätrer farrans hemmalagrade hammaburjare med french fries

pommes frites vad är det för någnongting säjer farran okcså kommrer en amerikcanare: french fries

han drikcrer bud okcså kommrer en amerikcanare igjen: just say bud

vi andra drikcrer cokelikola ellrer som farran säjer: coke

sedan ser vi farrans favvo på dvde apocalypse now redux det är marlon brando allt handlrar om farran sittrer okcså småslumrar tills marlon dykrer upp då han är blixstvaken: det har inte funnits någnon som brando vare sej före ellrer eftrer säjer farran det säjer jag nu yo

okcså eftrer filmen berättrar farran hur krigret egjentligen var

det finns berättlelser som är omögliga att rikctigt begripra om man inte var med när dom blev till när det händre

som farran

i krigret

det okändra

vapnen: m sexti machine gun

städrerna byarna flodrererna namnen som han tydeligt uttalrar det här måste världnen minnas boys: tan an tay ninh dau tieng ba xoai tu cung song my hill eight seventy five nixon mördare

elden

ansikctena

skrikren

flykcten

när farran är färdig sittrer vi tyskcta en långng stund okcså tittrar på honom där han sittrer i skuggan okcså ljuset med huvududet tungngt okcså nästan blaknckt i skuggan okcså ljuset jag han är lik marlon brando i filmen nyss det säjer jag nu yo

men farran är alldleles verkelig det säjer jag nu yo