tisdag, april 04, 2006

vad är en menniska vad gör en menniska

okcså kryprer man ut ur sin tunna okcså tändrer man sin fikclampra okcså grår man ut i det grå okcså letrar eftrer menniskorna

okcså där sittrer dom

jaha dom är på bio allihopa okcså ser på king kong det säjer jag nu yo

nej någera sittrer vid datrorn okcså kollrar på webtevede med gorillrabebisen från kolmårdren okcså någera sittrer okcså kliar varjeandra på ryggren

är menniskan en litnen flokc som grår okcså omkring okcså ätrer blad från kvistrar det undrar jag nu yo fast kvistrarna ser ut som fjärrkontrollrer okcså bladen är hjorda av ettror okcså nollror det undrar jag nu

yo