tisdag, april 25, 2006

språkvår

det hjälper att våra sitt språk okcså skivra som man själv vill: släpp ut de i den friskca luften yo

det finns två språklådror: en som man kan sittra fast i

okcså där står majjen okcså säjer nja embryo sådär kan du inte stavra okcså skrivra eftrersom då fattrar inte någnon någnonting okcså då blir du betrakctad som ett pukco okcså får inga jobb ellrer inte det säjer jag nu yo

jaså jaså

okcså finns det en språklåda som man kan öppna lokcet på okcså låtra fjärilrarna orden flygra ut okcså ha vilkca färger man vill

språk är frihet inte fångngenskap

vad dom än säjer vad dom än säjer

det säjer jag nu yo